[-]
انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد اخبار داوری فوتبال
جدیدترین اخبار داوری فوتبال و مباحث مربوط به آن اینجا قرار میگیرد
3,933 12,710 بدون داور، هیچ مسابقه فوت...
Wed, ۱۷ Sep ۲۰۱۴ ۱۳:۱۲:۵۰ +۰۰۰۰UTCچهار شنبهع۳۰۱۲vUTC
توسط Reza Ghaemi
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ در مورد مسائل فوتبال، قوانین و داوری آن اینجا قرار میگیرد
807 7,994 داوری در فوتبال
Tue, ۲۶ Aug ۲۰۱۴ ۱۵:۵۸:۱۳ +۰۰۰۰UTCسه شنبهع۳۰۵۸vUTC
توسط ashrafzade
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد قوانین بازی فوتبال
قوانین فوتبال و آخرین تغییرات آن اینجا قرار می گیرد
33 158 قوانین مسابقات ردی زیر 13...
Thu, ۲۱ Aug ۲۰۱۴ ۱۵:۱۴:۰۷ +۰۰۰۰UTCپنج شنبهع۳۱۱۴vUTC
توسط ashrafzade
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد مطالب آموزشی داوری فوتبال
مطالب و مسائل آموزشی داوری فوتبال اینجا قرار میگیرد
271 1,040 فیلم استفاده از کمک داور ...
Mon, ۰۷ Jul ۲۰۱۴ ۱۶:۵۶:۱۱ +۰۰۰۰UTCدو شنبهع۳۱۵۶vUTC
توسط hosein1170

[-]
انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد اخبار داوری فوتسال
جدیدترین اخبار داوری فوتسال و مباحث مربوط به آن اینجا قرار میگیرد
247 552 داوران هفته چهارم لیگ برت...
Tue, ۱۶ Sep ۲۰۱۴ ۱۵:۱۵:۱۱ +۰۰۰۰UTCسه شنبهع۳۰۱۵vUTC
توسط Reza Ghaemi
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ در مورد مسائل فوتسال، قوانین و داوری آن اینجا قرار میگیرد
290 2,548 سوال
Sat, ۲۳ Aug ۲۰۱۴ ۱۶:۴۴:۴۲ +۰۰۰۰UTCشنبهع۳۰۴۴vUTC
توسط hajializadeh
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد قوانین بازی فوتسال
قوانین فوتسال و آخرین تغییرات آن اینجا قرار می گیرد
19 115 حواستون به دروازبان محوطه...
Thu, ۱۲ Jun ۲۰۱۴ ۱۹:۳۲:۱۸ +۰۰۰۰UTCپنج شنبهع۳۱۳۲vUTC
توسط hosein1170
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد مطالب آموزشی داوری فوتسال
مطالب و مسائل آموزشی داوری فوتسال اینجا قرار میگیرد
52 184 آموزش تصویری جایگیری اصول...
Sun, ۰۶ Jul ۲۰۱۴ ۰۶:۵۵:۲۰ +۰۰۰۰UTCيك شنبهص۳۱۵۵vUTC
توسط hosein1170

[-]
انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد اخبار داوری فوتبال ساحلی
جدیدترین اخبار داوری فوتبال ساحلی و مباحث مربوط به آن اینجا قرار میگیرد
146 298 اعلام اسامی داوران دیداره...
Tue, ۰۲ Sep ۲۰۱۴ ۱۲:۳۲:۱۷ +۰۰۰۰UTCسه شنبهع۳۰۳۲vUTC
توسط Reza Ghaemi
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد معرفی داوران فوتبال ساحلی ایران و جهان
معرفی داوران رشته فوتبال ساحلی ایران و جهان اینجا قرار می گیرد
17 74 FIFA REFEREES COMMITTEE
Wed, ۰۴ Sep ۲۰۱۳ ۲۲:۴۸:۴۴ +۰۰۰۰UTCچهار شنبهع۳۰۴۸vUTC
توسط hosein0114
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد مطالب آموزشی و پرسش و پاسخ
مطالب آموزشی، پرسش و پاسخ در مورد مسائل، قوانین و داوری فوتبال ساحلی اینجا قرار میگیرد
7 35 اطلاعیه
Thu, ۰۳ Jul ۲۰۱۴ ۰۸:۱۶:۳۳ +۰۰۰۰UTCپنج شنبهص۳۱۱۶vUTC
توسط sport2014
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد قوانین و آئین نامه ها فوتبال ساحلی
قوانین و آئین نامه های مربوط به داوری فوتبال ساحلی اینجا قرار میگیرد
19 33 دستور العمل هایی جهت داور...
Wed, ۰۴ Sep ۲۰۱۳ ۲۲:۵۶:۱۶ +۰۰۰۰UTCچهار شنبهع۳۰۵۶vUTC
توسط hosein0114

[-]
انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد اخبار داوری فوتبال بانوان
جدیدترین اخبار داوری فوتبال بانوان اینجا قرار میگیرد
89 146 حواشی کمک‌داور زن برزیلی ...
Sun, ۱۴ Sep ۲۰۱۴ ۱۶:۴۶:۴۲ +۰۰۰۰UTCيك شنبهع۳۰۴۶vUTC
توسط hosein1170
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد اخبار داوری فوتسال بانوان
جدیدترین اخبار داوری فوتسال بانوان اینجا قرار میگیرد
45 81 لیگ فوتسال بانوان در اردب...
Mon, ۰۸ Sep ۲۰۱۴ ۱۸:۲۳:۳۰ +۰۰۰۰UTCدو شنبهع۳۰۲۳vUTC
توسط hosein1170

[-]
انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد مشاوره و راهنمایی
مشاوره و راهنمایی در مورد هرآنچه که به داوری مربوط میشود اینجا قرار میگیرد
53 457 سوالات آقای عسگری؟؟؟؟؟؟؟
Sun, ۱۵ Jun ۲۰۱۴ ۱۹:۰۵:۱۶ +۰۰۰۰UTCيك شنبهع۳۱۰۵vUTC
توسط sport2014
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد کلاس های داوری و ارتقا
اطلاع رسانی و درخواست کلاس های داوری و ارتقا اینجا قرار میگیرد
273 990 برگزاری کلاس داوری درجه ...
Thu, ۰۴ Sep ۲۰۱۴ ۱۱:۴۶:۵۱ +۰۰۰۰UTCپنج شنبهص۳۰۴۶vUTC
توسط n.azizi
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد مطالب آموزشی
مطالب آموزشی که در دسته مطالب آموزشی داوری فوتبال و فوتسال جای نمی گیرد.
49 146 رونمايي از توپ‌هاي جديد ل...
Sun, ۰۷ Sep ۲۰۱۴ ۰۸:۰۰:۲۷ +۰۰۰۰UTCيك شنبهص۳۰۰۰vUTC
توسط mahdi jabraili
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد معرفی داوران
معرفی خودتان و داوران دیگر اینجا قرار میگیرد
43 485 معرفی خودم
Mon, ۰۴ Aug ۲۰۱۴ ۱۶:۵۰:۴۵ +۰۰۰۰UTCدو شنبهع۳۱۵۰vUTC
توسط hajializadeh
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد تصاویر داوران
تصاویر خودتان و داوران دیگر اینجا قرار میگیرد
299 1,897 روز جهانی داور در کنار اق...
Mon, ۰۱ Sep ۲۰۱۴ ۱۹:۲۱:۳۵ +۰۰۰۰UTCدو شنبهع۳۰۲۱vUTC
توسط Reza Ghaemi
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد مصاحبه و گفتگو
مصاحبه ها و گفتگوها با داوران، مسئولین و ... اینجا قرار میگیرد
22 123 مصاحبه و معرفی حاتم بک پ...
Mon, ۱۶ Jun ۲۰۱۴ ۱۹:۴۷:۰۰ +۰۰۰۰UTCدو شنبهع۳۱۴۷vUTC
توسط sport2014
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد گفتگوی آزاد
بحث و گفتگو در مورد موضوعات آزاد اینجا قرار میگیرد
638 4,940 اولين ال کلاسيکو تاريخ (ع...
Wed, ۱۷ Sep ۲۰۱۴ ۱۳:۰۰:۱۱ +۰۰۰۰UTCچهار شنبهع۳۰۰۰vUTC
توسط Reza Ghaemi
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد معرفی سایت ها و وبلاگ ها
سایت ها و وبلاگ های مرتبط با داوری فوتبال و فوتسال اینجا معرفی می گردد
33 143 وب سایت آقای کامرانی فر د...
Sat, ۲۱ Jun ۲۰۱۴ ۱۶:۵۷:۰۴ +۰۰۰۰UTCشنبهع۳۱۵۷vUTC
توسط hassan01
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد لوازم داوری
بحث و گفتگو در مورد پوشاک و لوازم داوری فوتبال و فوتسال اینجا قرار میگیرد
50 477 انواع فشار سنج توپ
Tue, ۰۲ Sep ۲۰۱۴ ۱۴:۵۶:۴۶ +۰۰۰۰UTCسه شنبهع۳۰۵۶vUTC
توسط hosein1170
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد مسابقات
مسابقات انجمن و سایت داوران اینجا قرار میگیرد
18 411 فعالترین انجمن استانی + ج...
Thu, ۲۶ Dec ۲۰۱۳ ۲۰:۴۶:۴۳ +۰۰۰۰UTCپنج شنبهع۳۰۴۶vUTC
توسط hosein0114
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد زبان انگلیسی
در این قسمت کلیه مطالب مربوط به تقویت زبان انگلیسی داوران قرار می گیرد
230 580 اسیب دیدگی و روش برخورد د...
Sat, ۲۸ Dec ۲۰۱۳ ۱۴:۰۹:۴۰ +۰۰۰۰UTCشنبهع۳۰۰۹vUTC
توسط hosein0114
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد علم و داوری
در این قسمت مقالات و تحقیقات انجام شده بر روی داوران قرار می گیرد
23 65 تکنولوژی جدید تصویر بردار...
Mon, ۱۴ Jul ۲۰۱۴ ۰۹:۰۶:۰۷ +۰۰۰۰UTCدو شنبهص۳۱۰۶vUTC
توسط hosein1170

[-]
انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال
داوری استان های کشور
زیر انجمن‌ها:
938 2,795 حمایت اداره ورزش و جوانان...
Wed, ۱۷ Sep ۲۰۱۴ ۱۰:۲۶:۳۳ +۰۰۰۰UTCچهار شنبهص۳۰۲۶vUTC
توسط hosein1170
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد داوران خارج از کشور
46 53 جوانترین داور بین المللی ...
Wed, ۰۳ Sep ۲۰۱۴ ۱۸:۳۴:۳۵ +۰۰۰۰UTCچهار شنبهع۳۰۳۴vUTC
توسط hosein1170

[-]
انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد قوانین و اخبار انجمن گفتگو
قوانین و اخبار در مورد انجمن و سایت داوران اینجا قرار میگیرد
26 275 انجمن خراسان شمالی
Sun, ۱۷ Aug ۲۰۱۴ ۱۰:۰۱:۴۰ +۰۰۰۰UTCيك شنبهص۳۱۰۱vUTC
توسط hosein1170
انجمن دارای ارسال‌(های) جدید می‌باشد سوالات، انتقادات و پیشنهادات
سوالات، انتقادات و پیشنهادات در مورد انجمن و سایت داوران اینجا قرار میگیرد
35 212 رابط فدراسیون
Sat, ۲۴ Aug ۲۰۱۳ ۱۳:۱۱:۲۸ +۰۰۰۰UTCشنبهع۳۰۱۱vUTC
توسط hajializadeh

[-]
آمار انجمن
افراد آنلاین [فهرست کامل]
6 کاربر فعال در 15 دقیقه‌ی گذشته (0 عضو، 0 نفر از آن‌ها پنهان، و 4 مهمان).
Google، Yahoo!
آمار انجمن
کاربران انجمن 40,016 پست را در 8,750 موضوع ارسال کرده‌اند.
انجمن دارای 1,794 عضو می‌باشد.
به جدیدترین عضو انجمن، mehditarverdi، خوش‌آمد می‌گوییم.
بیش‌ترین تعداد کاربرانی که به طور همزمان در انجمن حضور داشته‌اند: 199 کاربر در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ و ساعت ۰۵:۲۴ عصر بوده است.
نشانه‌گذاری تمامی انجمن‌ها به عنوان خوانده شده | تیم مدیریت انجمن | آمار انجمن